Zenit v strojárstve a elektronike dištančne

Tohtoročné kola súťaže Zenit sa pre zlú epidemiologickú situáciu uskutočnia dištančnou formou.

Zenit v strojárstve

Zenit v strojárstve sa posúva na nový termín 30.11. a bude prebiehať dištančne. Súťažiaci sa v deň súťaže prihlásia cez online platformu Google Meet na adrese, ktorá bola odoslaná mailom. Na danej adrese bude vždy niekto z komisie aby vedel odpovedať na prípadne otázky.

Podľa počtu prihlásených žiakov na školy zašleme materiál buď poštou alebo kuriérom.

Kategória A

 • 8:00 – Privítanie (online) na danej adrese pánom riaditeľom Mgr. Jánom Holubom a predsedom: Ing. Emilom Roháčom
 • Dozor na vašej škole stiahne a vytlačí zadanie z adresy: zenit.spojenaskola.sk
 • 8:15 – 9:15 Žiaci sa pripoja online cez program ALF a urobia teoretickú časť – test
 • 9:30 – 14:30 Žiaci vyhotovia zadanie podľa inštrukcii
 • 14:45 – Dozor na vašej škole odovzdá vypracované zadanie na email zenit@spojenaskola.sk
 • Hodnotiaca komisia u nás vyhotoví hodnotenie a určí poradie.

Kategória C

 • 8:00 – Privítanie (online) na danej adrese pánom riaditeľom Mgr. Jánom Holubom a predsedom: Ing. Emilom Roháčom
 • Dozor na vašej škole stiahne a vytlačí zadanie z adresy: zenit.spojenaskola.sk
 • 8:15 – 9:15 Žiaci sa pripoja online cez program ALF a urobia teoretickú časť – test
 • 9:30 – 14:30 Žiaci vyhotovia zadanie podľa inštrukcii
 • 14:45 – Dozor na vašej škole odovzdá vypracované zadanie na email zenit@spojenaskola.sk
 • Hodnotiaca komisia u nás vyhotoví hodnotenie a určí poradie.

Kategórie R a S

Priebeh súťaže by mal byť následovný:

 • 8:00 – Privítanie (online) na danej adrese pánom riaditeľom Mgr. Jánom Holubom a predsedom: Ing. Emilom Roháčom
 • Dozor na vašej škole stiahne zadania a hodnotiace tabuľky z adresy: zenit.spojenaskola.sk a vytlačí výkres pre žiaka a hodnotiacu tabuľku pre seba.
 • 8:15 – 9:15 Žiaci sa pripoja cez program ALF a urobia teoretickú časť – test
 • 9:30 – 14:30 Žiaci sa presunú do dielne, vyhotovia technologický postup a vyrobia súčiastku podľa výkresovej dokumentácie
 • 14:45 – Dozor na vašej škole vyhodnotí súčiastku a hneď po vyhodnotení odovzdá hodnotiaci hárok na email zenit@spojenaskola.sk
 • Hodnotiaca komisia u nás z hodnotiaceho hárku vyhotoví hodnotenie a určí poradie.

Zenit v Elektronike

Zenit v Elektronike bude prebiehať podobne ako pred rokom. Najprv si vyskúšame spojenie a informácie sa dozviete dňa 23.11. o 13:00 online cez link, ktorý vám dorazil mailom. Dňa 25.11. prebehne súťaž online. Všetky materiály a testy nájdete v deň súťaže na adrese: http://cern.ch/zenit .

Priebeh súťaže:

 • 8:00 – Privítanie (online) na danej adrese pánom riaditeľom Mgr. Jánom Holubom a predsedom: Ing. Martinom Ambrozym
 • 8:30 – 10:00 Písanie testov (zabezpečujú sa centrálne pre všetky kraje)
 • 10:15 – 15:30 Praktická časť
 • Odovzdanie schémy a návrhu DPS vo formátoch BRD a PDF a fotografií zhotoveného výrobku a fotografiu výrobku počas kontroly (v zapnutom stave) na cloud pre hodnotenie
 • Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž
 • Záver (online) – zverejnenie výsledkov súťaže

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *