Celoslovenská súťaž zručnosti ZENIT 2017 - krajské kolo Prešov

34. ročník ZENIT v elektronike
19. ročník ZENIT v strojárstve

29. 11. a 30. 11. 2017
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

balíky fotografií (rôzni autori, netriedené, dopĺňa sa... ):
foto1 elektro (.rar, 234 MB)
foto2 stroj (.rar, 114 MB)
foto3 stroj2 (.rar, 42 MB)

späť